مرکز نوآوری صادقی پور 05137268070

کافه گفتگو مکانی است برای بحث و به چالش کشیدن ایده ها، در این کافه همچنین میتوان تجربه مطالعاتی خود را به دیگران به اشتراک بگذارید.

از ساعت 8 صبح تا 18 هر روز می توانید برای بازدید از فضای مرکز نوآوری صادقی پور تشریف بیاورید. آدرس: ابوطالب 1 . نبش خیاطی 10

10
2000000
ساعات دلخواه خود رابرای رزرو از لیست زیر انتخاب کنید
هفته اول اسفند 97
شنبه
11 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
یکشنبه
12 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
دوشنبه
13 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
سه شنبه
14 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
چهارشنبه
15 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
پنج شنبه
16 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
جمعه
17 اسفند 97
8-10 صبح
10-12 صبح
12-14 بعدظهر
14-16 بعدظهر
16-18 بعدظهر
18-20 بعدظهر
20-22 بعدظهر
شما در مجموع ۶ ساعت رزرو نموده اید. مبلغ کل رزرو شما ۲۳۰۰۰۰ ریال است . که با پرداخت 1200 ریال به عنوان بیعانه ، رزرو شما تایید خواهد شد.

مرکز نوآوری صادقی پور با استفاده از پرسنل کارآمد و خلاق در حوزه های مدیریتی، کارآفرینی، مالی و حقوقی تشکیل شده و با تکیه بر دانش و تجربه منابع انسانی خود آماده ارائه هرگونه خدمات به جامعه مخاطبین خود می باشد. همچنین با رویکردی منعطف و نگاهی باز از هرگونه تعامل با جامعه استارتاپی استقبال می کند.