قوانین

1- امکانات سالن به تعداد 170 عدد صندلی به همراه تریبون، سیستم صوت و نور متعارف ، سیستم سرمایش و گرمایش و سیستم پروژکشن است.

2- تهیه مواد مصرفی، خدمه و پذیرائی بر عهده برگزار کننده مراسم می باشد که در صورت نیاز، با هماهنگی قبلی توسط مدیر سالن قابل پیش بینی است.  بدیهی است خدمات فوق بصورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

3- در صورتی که بر اساس اقدامات برگزارکننده یا میهمانان وی، خسارتی به سالن یا تجهیزات آن وارد آید، برگزارکننده موظف است خسارات اعلامی توسط مدیر سالن را جبران نماید. ارزیابی میزان خسارات و غرامات مورد نیاز با تشخیص مدیر سالن خواهد بود؛ لیکن در صورت نیاز، برگزارکننده می‌تواند فاکتور رفع خسارات وارده را از مدیر سالن مطالبه نماید.

4- اخذ کلیه مجوزهای قانونی جهت برگزاری مراسم ( اماکن و  .. )  بر عهده برگزارکننده می‌باشد. برگزار کننده باید کلیه شئونات اسلامی و قانونی را در حین برگزاری مراسم حفظ نموده و کل برنامه مراسم را قبلاً در اختیار مدیر سالن قرار دهد. استفاده از برنامه هایی که قبلاً‌ هماهنگ نشده اکیداً ممنوع و مسئولیت آن به عهده برگزارکننده است و اجرای موسیقی مطابق مجوز  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی بلامانع است.

5- در صورتی که به دلیل اهمال برگزارکننده در دریافت مجوزهای قانونی یا عدم رعایت شئونات یا موازین قانونی و شرعی، برگزاری برنامه در حین اجرا متوقف شود، مدیر سالن اجاره بها را مسترد نخواهد نمود. در صورتی که به هر علتی برنامه پیش از زمان اجاره لغو شود، وفق ماده 8 کسری از اجاره بها مسترد خواهد شد.

6- برگزارکننده حق واگذاری سالن را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، به هر نحو ممکن نخواهد داشت و این سالن صرفا جهت استفاده برگزارکننده و میهمانان وی خواهد بود.

7- بموجب این بند برگزارکننده اقرار نمود که قبل از عقد قرارداد از سالن و امکانات آن بازدید بعمل آورده است. برگزارکننده موظف است در صورت نیاز به هرگونه تمهیدات یا امکانات ویژه، مراتب را در انتهای همین قرارداد ذکر نموده و طرفین ذیل آن را امضا نمایند.

8- نصب هر گونه پلاکارد،‌ پوستر،  تابلو ،‌  گل آرائی ثابت و  در داخل سالن و محوطه لابی ممنوع می باشد، بنابراین اگر نیاز به انجام این امور وجود دارد، وفق بند فوق موارد باید مورد توافق قرار گیرد.

9- در صورتی‌که به علت هرگونه رفتار یا گفتار برگزار کننده در فرایند اجرای برنامه‌ها یا عدم تامین مجوز یا اجرای متفاوت با مجوز یا هر تقصیر دیگر، مدیر سالن یا مدیران و کارمندان سالن همایش صادقی‌پور تحت پیگرد حقوقی یا قضایی یا ملتزم به پرداخت خسارت گردیدند، برگزارکننده موظف است کلیه‌ی خسارات وارده به متضرر را پرداخت نماید.

10- در صورت ایجاد سر و صدای زیاد و نامتعارف توسط برگزارکننده، دفعه‌ی اول مدیر سالن به برگزارکننده اخطاری مبنی بر رفع مشکل مزبور ارائه می‌کند و در صورتی که سر و صدای نامتعارف مزبور مرتفع نگردد، مدیر سالن حق خواهد داشت به قطع صدای سیستم‌های صوتی یا برق اقدام نماید.

11- پیش از برگزاری مراسم، مدیر سالن وفق صورتجلسه تحویل سالن، تمام تجهیزات و وسایل سالن را به شکل صحیح و سالم به برگزارکننده تحویل می‌دهد. همزمان با تنظیم صورتجلسه مزبور، برگزارکننده نیز موظف است کارت ملی یا شناسنامه خود را به شکل امانی به مدیر سالن تحویل دهد. مدرک مزبور پس از تسویه حساب کامل و تحویل نهایی وسایل سالن به مدیر سالن وفق صورتجلسه‌ی تحویل مسترد خواهد شد.

12- با توجه به اینکه وفق صورتجلسه‌ی تحویل، سالن به شکل نظافت شده و تمیز به برگزارکننده تحویل می‌شود، در هنگام خاتمه مراسم و استرداد سالن، فضای سالن باید به شکل تمیز و نظافت شده (مطابق زمان تحویل) به مدیر سالن تحویل شود. در صورتی که نظافت سالن برای برگزارکننده مقدور نبوده یا تمایلی به انجام آن نداشته باشد، برگزارکننده موظف است مبلغ 50.000 تومان را بابت واگذاری نظافت نهایی به نظافتچی به مدیر سالن پرداخت نماید.

بازگشت